WIW : Nikolai Gustavovich Smirnov

posted on 08 Dec 2014 21:45 by migu in commu

 (ติดรูปไว้นะคะ T_T จะมาอัพเร็ววัน) 

ชื่อสกุล : Nikolai  Gustavovich  Smirnov  (NiKol)

วันเกิด : 11.12.2069

อายุ : 29

ตำแหน่ง: หน่วยพิเศษ

เพศ :  ชาย

น้ำหนัก / ส่วนสูง : 187 / 92

สีตา / สีผม : บลอนด์เข้ม / น้ำตาลอ่อน

ลักษณะภายนอก: ผมสั้นรองทรงสีบลอน์เข้ม นัยน์ตาสีน้ำตาลอ่อน รูปร่างสูงสมส่วน บุคลิกภายนอกผิวเผินดูขึงขังจริงจังไม่ยิ้มแย้ม ที่หลังมือตรงส่วนข้อระหว่างนิ้วทั้งข้างซ้ายและขวามีรอยแผลเป็นคล้ายโดนกรีดยาว

เชื้อชาติ / สัญชาติ : รัสเซีย-รัสเซีย

เมืองเกิด : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ลักษณะนิสัย : มีอุดมการณ์มุ่งมั่น เป็นนักปฏิบัติที่ดี จริงจังทั้งในเวลางานและชีวิตปกติ จะลดหย่อนบ้างกับคนรู้จักหรือคุ้นเคยอย่างดี กับคนในกองทัพหากนอกเหนือจากงานเวลาปกติค่อนข้างให้ความกันเอง พึ่งพาได้ แต่ยังคงเว้นระยะความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม มีอารมณ์ขันบ้าง แม้จะมีความคิดการแสดงความคิดเห็นค่อนไปทางลักษณะคนหัวคิดสมัยใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามยุคสมัย แต่ลึก ๆ กลับเป็นอนุรักษ์นิยม ชอบความแบบแผนดั้งเดิม พวกพ้อง และชาตินิยม หัวรั้นแฝงอยู่

ประวัติโดยสังเขป : เกิดในเซนต์ปีเตอร์เบริ์กในครอบครัวฐานะปานกลางตอนบน บิดาหย่าร้างกับมารดาตั้งแต่เขาอายุ 13 เป็นอดีตนายแพทย์ใหญ่ด้านพยาธิวิทยาปัจจุบันทำอาชีพที่ปรึกษาโรงพยาบาลและอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีน้องสาวบุญธรรม 1 คน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ นิโคไลเข้าเกณฑ์ทหารและฝึกเมื่ออายุ 19 ด้วยความสมัครใจ แม้ขัดแย้งกับบิดาของเขาที่อยากให้สานต่อด้านการงานอาชีพและงานวิจัย จนกระทั่งได้เข้ารับราชการทหารในเวลาต่อมา ด้วยผลการสอบวัดระดับอยู่ในเกณฑ์ดี ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ประกอบกับความชำนาญพิเศษด้านอาวุธปกรณ์ชีวภาพ จึงได้เข้ารับการพิจารณา

อื่น

- มีความสนใจพิเศษเรื่องสารที่เกี่ยวข้องทางชีวภาพ โรค

- ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบิดาไม่สู้ดีนักตั้งแต่หย่าร้างกับมารดา จนเขามักคิดติดตลกร้ายว่าที่อยู่ด้วยกันได้เพราะความสนใจเรื่องวิชาการมากกว่า

- แพ้เกสรดอกไม้

- สะสมมาโตรชก้า

edit @ 8 Dec 2014 21:46:45 by migu